Calle de Albert Amón, 1
Polígono industrial El Corzo
28890 Loeches Madrid, ESPAÑA

Maquinaria Madera Usada

TUPÍ SICAR

Marca

Modelo

Año

Código JUMI.38

TUPÍ

Marca

Modelo

Año

Código JUMI.59

TUPÍ

Marca

Modelo

Año

Código JUMI.63

TUPÍ

Marca

Modelo

Año

Código JUMI.64

TUPÍ

Marca

Modelo

Año

Código JUMI.71

LOTE DE 2 BANCOS DE LIJADO

Marca

Modelo

Año

Código JUMI.73

TRANSFORMADOR

Marca

Modelo

Año

Código MAD.TRF.220103

TRANSFORMADOR

Marca

Modelo

Año

Código MAD.TRF.220104

TRANSFORMADOR

Marca

Modelo

Año

Código MAD.TRF.220105

SECCIONADORA HORIZONTAL

Marca

Modelo

Año

Código GNZO.1

CORTADORA LASER CNC

Marca

Modelo

Año

Código GNZO.2

CORTADORA LASER CNC

Marca

Modelo

Año

Código GNZO.3

CNC VERTICAL

Marca

Modelo

Año

Código QRL.1

1 2 3